BASIN BİLDİRİSİ

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Türkiye Ziyareti Hakkında,

Holokost’tan sonra yeryüzündeki en ağır insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suçun faili olan Çin devleti, Doğu Türkistan’da gerçek anlamda soykırım yapmaktadır. Çin, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde kabul edilen tüm hakları gasp etmekte, BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nde bulunan beş maddenin tamamını, Roma Statüsü’nde düzenlenen “Soykırım Suçu ve İnsanlığa Karşı Suçlar”ın tamamını ihlal etmektedir.

Çin devletini yöneten ekibin içinde Doğu Türkistan’daki soykırımı bizzat planlayanların başında gelen Çin dışişleri bakanı Wang Yi, hem Türk kamuoyunu kandırmak hem devlet vicdanını bulandırmak için 25 Mart 2021 tarihinde Ankara’ya gelecektir. Biz Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği olarak, Türkiye Cumhuriyeti devletimizden Doğu Türkistan’daki soykırıma karşı, Wang Yi’ye açık sorular yöneltmesini, soykırımı durdurmaları için diplomatik kanalları harekete geçirmelerini ve somut adımlar atmalarını talep ediyoruz. Türk kamuoyunun da soykırım suçu işleyen bir devletin yöneticisinin Türk toprağına yaptığı ziyaretini dikkatle takip etmelerini, Çin’in soykırım suçuna karşı vicdani hassasiyetlerini ortaya koymalarını talep ediyoruz.

Wang Yi, defalarca Doğu Türkistan’daki toplama kamplarını inkâr etmiş, Çin devletinin Soykırım politikasını savunmuştur. Wang Yi, Çin devletinin yaptığı soykırım suçunun oluşmasında en büyük hukuki sorumluluğu olan şahıslardan birisidir. Her vicdan sahibi Wang Yi’yi tanımalı, yalan makinesine dönüşmüş bu şahsın yalanlarına kanmamalıdır. Wang Yi uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmalı ve Doğu Türkistanlılardan özür dilemelidir.

Biz Wang Yi’yi en sert biçimde kınıyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkının vicdanlarını ayakları altına almalarına müsaade etmeyeceğimizi ifa ederiz.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest